Privacy Beleid

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop De TNCLEAN jouw persoonsgegevens verzameld en hoe we daarmee omgaan. We leggen uit waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen we jouw gegevens gebruiken.

Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Als je vragen hebt of je voelt je niet prettig omtrent het gebruik van jouw gegevens door De TNCLEAN, neem dan gerust contact op via mail info@tnclean.be. Telefonisch zijn wij bereikbaar op het nummer: 0642865222.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door TNCLEAN verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

TNCLEAN is een specialistisch bedrijf voor het reinigen en onderhouden van stoffen zitmeubels, tapijt (vast tapijt, kleden of karpetten en trapbekleding) en autobekleding en is gevestigd in Heerenveen.

TNCLEAN verzamelt voor een aantal doelen persoonsgegevens.

 • Het versturen van nieuwsbrieven TNCLEAN stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam (achter- en voornaam) en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van De TNCLEAN. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 • Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met TNCLEAN via de website. In de contact- en offerteaanvraag formulieren wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en vraag.

 • De website van De TNCLEAN verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

Ontvangers
De gegevens die TNCLEAN ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 • Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst.

 • De e-mail van De TNCLEAN wordt gehost. Als jij contact opneemt via de website formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers.

 • De website en back-ups van de website worden gehost servers. Gegevens die jij achterlaat op de website van De TNCLEAN zijn op de servers.

Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door De TNCLEAN, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 • Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in onze servers. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@tnclean.be.

 • Op het moment dat je contact opneemt met De TNCLEAN via mail dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 • De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging
Jouw gegevens worden zo goed als mogelijk beveiligd.

 • Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

 • De persoonsgegevens die door De TNCLEAN of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via onze software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met twee staps verificatie. Bij deze twee staps verificatie wordt een code vanuit onze software gegenereerd en verstuurd naar De TNCLEAN. Deze code wordt gebruikt tijdens het inlogproces.

 • De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 • Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van TNCLEAN privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij De TNCLEAN vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met De TNCLEAN. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 • Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door De TNCLEAN. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail of een mail sturen naar: INFO@TNCLEAN.NL

 • Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij De TNCLEAN opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient De TNCLEAN al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 • Wil je niet langer dat jouw gegevens bij De TNCLEAN vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat De TNCLEAN niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 • Wil jij niet dat TNCLEAN jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 • Het gebruik maken van deze rechten kan via info@tnclean.be onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Plichten
De TNCLEAN verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van TNCLEAN via e-mail.

Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan De TNCLEAN de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met De TNCLEAN met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

De TNCLEAN behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer De TNCLEAN dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van De TNCLEAN te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.